Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Sekamyynti.orgin verkkokauppaa osoitteessa sekamyynti.org ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Sekamyynti.org

Poste restante

15870 Hollola

asiakaspalvelu@sekamyynti.org

 

REKISTERIN NIMI

Sekamyynti.orgin asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Sekamyynti.orgin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Sekamyynti.orgin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot.

 

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sekamyynti.orgin käytössä, paitsi Sekamyynti.orgin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Sekamyynti.orgin ulkopuolelle paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Asiakastiedot ja tilaukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

MARKKINOINTILUVAN PERUMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.